Jak zagospodarować wody opadowe?

Wody opadowe bardzo często wzbudzają wiele kontrowersji i sporów. Mimo to, ich zastosowanie jest szerokie i – bardzo często – również pomocne.

Czym są wody opadowe?

Zgodnie z przepisami, wody opadowe to nic innego, jak ścieki. Definiuje to art. 2 pkt 8 ust. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wody opadowe zatem to taki, które są wprowadzane do wód, bądź do ziemi ujęte w otwartym lub zamkniętym systemie kanalizacyjnym, które pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Oznacza to, że pochodzą między innymi z miast, portów, lotnisk, dróg, parkingów, terenów usługowych, składowych, handlowych, a także przemysłowych.

Punkt 9 wspomnianej ustawy z kolei mówi, że wody opadowe to ścieki komunalne, które odprowadza się z pomocą specjalnych urządzeń.

Jak odprowadzać wody opadowe?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać budynki i działki, muszą być one zaopatrzone w kanalizację, która pozwoli odprowadzić wody opadowe do kanalizacji. Wody te można również odprowadzić na własny nieutwardzony teren, do zbiorników retencyjnych lub dołów chłonnych. Kategorycznie jednak nie wolno odprowadzać ich na tereny sąsiednie, co jest zagrożone karami.

Jak zagospodarować deszczówkę?

Deszczówkę można – wbrew pozorom – zagospodarować na wiele sposobów. Często spotyka się, iż właściciele domów prywatnych gromadzą ją w specjalnych zbiornikach, a w razie konieczności – używają do podlewania między innymi ogrodów, kwiatów i warzyw. Wystarczy przy dachu zamontować rurę deszczową, która następnie będzie poprowadzona nad wlew zbiornika, do którego będzie finalnie trafiać woda opadowa.

Innym sposobem jest przechowywanie wody w zbiornikach retencyjnych, czyli w oczkach wodnych lub w stawach, które można stworzyć obok domu. Należy jednak pamiętać, że woda nie może się przelewać, a dno i skarpa muszą być szczelne.

Inny sposób do drenaż rozsączający, to jest perforowane rury ułożone w żwirze. Mają one za zadanie magazynować duże ilości wody, na przykład w trakcie obfitych opadów deszczu czy powodzi, a następnie powoli i stopniowo rozsączać je w gruncie.